הטיפול הכירורגי בבקעים מורכבים ושאלת השימוש במשתלים ביולוגיים


Prof. Doron Kopelman

Opening remarks

Prof. Doron Kopelman
Chair of the Israeli Forum of Hernia and Abdominal Walls Surgery


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל