הכנס השנתי 2018


ע. סולדרובוטיקה בחדר הניתוח: הצעדים הבאים

ע. סולד, אסיא מדיקל, ת"א

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל