איגוד הכירורגים בישראל
 

סיקור הכנס הדו שנתי הרביעי של החברה למחלות שד
16-17 בפברואר 2017

Welcome Remarks


 

Prof. Ruben Orda , Prof. Schlomo Schneebaum


 

Prof. Christina Kuhl


 

Prof. Tibor Tot


 

Dr. Georgeta Fried


 

Dr. Moshe Carmon


 

Prof. Corradino Campisi