איגוד הכירורגים בישראל
סיקור מושב אחיות -
הכנס השנתי 2019 של איגוד הכירורגים בישראל