הכנס הדו-שנתי ה-31 של איגוד הכירורגים בישראל | כירורגיה של הגיל השלישי | 
3-5.6.2015


פרופ' מוטי גוטמןGreetings

Prof. M. Gutman
Chairman, Israel Surgical Association

 

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל