הכנס הדו-שנתי ה-31 של איגוד הכירורגים בישראל | כירורגיה של הגיל השלישי | 
3-5.6.2015


Prof. Isaac SrugoEmotional Inteligence – are you surgeons up to it?

Prof. Isaac Srugo
Head of department of pediatrics, Bnai-Zion medical center

 

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל