יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


כירורגיה של בקעים מורכבים

דר' יגאל ימפולסקי
מרכז רפואי רבין


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל