יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


ברכות

פרופ' אריה דורסט - נשיא הכינוס
פרופ' דורון קופלמן - יו"ר החוג להרניה וכירורגיה של דפנות הבטן
פרופ' מוטי גוטמן - יו"ר איגוד הכירורגים בישראל


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל