יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


Component separation

פרופ' יורם קלוגר
מרכז רפואי רמב"ם


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל