יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


Dr. Stefan UhrlandtWhere we come from and Where we are heading? Trends in Hernia surgery

Dr. Stefan Uhrlandt
Group Director R&D, Ethicon Surgical Careאינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל