יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


בקעים מורכבים

דר' עאדל אבו-סאלח
מרכז רפואי רמב"ם


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל