יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


live surgery | ניתוח בשידור ישיר
תיקון para-stomal hernia

Dr. Tim Tollens from Leuven, Belgium
(השידור בחסות J&J ישראל)


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל