יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


הכירורגיה של דפנות הבטן – מאפיינים יחודיים

פרופ' דורון קופלמן


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל