יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


In a search of the optimal mesh

Dr. Joachim Conze
גרמניה


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל