יום העיון הראשון של 
 הבטן דופנות של וכירורגיה להרניה הישראלי החוג


פיזיולוגיה ושיקום מוסקולו-סקלטלי

דר' ירון ברק


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל