כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


דברי פתיחה וברכות


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן

 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל