כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof. Raul J. RosenthalSURGICAL MANAGEMENT OF COMPLEX SITUATIONS OF THE GE JUNCTION

Prof. Raul J. Rosenthal

Chairman, Department of General Surgery, Director of Minimally Invasive Surgery, Bariatric and Metabolic  Institute, Director, General Surgery Residency Cleveland Clinic, Florida , Florida, USA 


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן

 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל