כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


פרופ' ריקרדו אלפיסיPANEL DISCUSSION: PRIVATE MEDICINE ALONGSIDE PUBLIC MEDICINE, OR THE PUBLIC MEDICINE ALONGSIDE PRIVATE MEDICINE

Moderator:  Prof. Ricardo Alfici  
Panel: Prof. Arnon Afek, Prof. Shuki Shemer 


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן

 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל