כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof.  Thilo HackertCARE ON THE EXCESS COST OF ELECTIVE SURGICAL PROCEDURES

Prof. Donald E. Fry
Professor Emeritus of Surgery, New Mexico School of Medicine University, USA

למצגת PDF


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל