כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof.  Thilo HackertADVANCED PANCREATIC CANCER: STANDARDS OF SURGICAL TREATMENT

Prof. Thilo Hackert
Professor of Surgery, Department of Surgery University of Heidelberg, Germany

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל