כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof.  Thilo Hackert50 WAYS TO CAUSE SURGICAL SITE INFECTIONS

Prof. Donald E. Fry
Professor Emeritus of Surgery, New Mexico School of Medicine University, USA

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל