כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof. Arie Durst  THE HISTORY OF THE ISRAEL SURGICAL ASSOCIATION

Prof. Arie Durst
Em. Chairman Department Surgery Hadassah University Hospital, Jerusalem

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל