כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Dr. Shmuel AvitalEXTRA LEVATOR RECTAL RESECTION

Dr. Shmuel Avital
Meir Medical Center, Israel

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל