כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Dr.  Marat KhaikinFROM TEM TO TAMIS- MANAGING LOW RECTAL LESIONS

Dr. Marat Khaikin
Sheba Medical Center, Israel

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל