כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof. John NichollsTHE HISTORY OF SURGERY FOR ULCERATIVE COLITIS

Prof. John Nicholls
St Mark’s and Imperial UK

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל