כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof. Arthur Sun MyintCONTACT RADIOTHERAPY – A REALISTIC OPTION?

Prof. Arthur Sun Myint
Liverpool, UK

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל