כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof.  Thilo HackertRE-RESECTION OF ISOLATED RECURRENT PANCREATIC CANCER

Prof. Thilo Hackert
Professor of Surgery, Department of Surgery University of Heidelberg, Germany

למצגת PDF

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן

 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל