כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof. Joseph Klausner

PANEL DISCUSSION: RESIDENCY IN GENERAL SURGERY - IS A CHANGE REQUIRED ?

Moderator:  Prof. Joseph Klausner,
Panel : Prof. Mordechai Gutman, Dr. Guy Lahat, Prof. Yoram Kluger, Prof. Hanoch Kashtan


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל