כנס איגוד הכירורגים ה - 29 הישראלי


Prof. Raul J. RosenthalMENTAL TRAINING IN GENERAL SURGERY. LESSONS LEARNED FROM THE AVIATION AND SPORTS INDUSTRY

Prof. Raul J. Rosenthal

Chairman, Department of General Surgery, Director of Minimally Invasive Surgery, Bariatric and Metabolic  Institute, Director, General Surgery Residency Cleveland Clinic, Florida , Florida, USA 


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן

 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל