סיקור הכנס

THE ROLE OF RADIOLOGY IN FOLLOWING BREAST CANCER DURING NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY


T. Sella
Dept. of Radiology, Hadassah Medical Organization, Ein Karem Hospital, Jerusalem

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל