סיקור הכנס

BREAKING BAD NEWS


T. Karni
Comprehensive Breast Care Institute, Assaf Harofeh Medical Center, Zerifin

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל