סיקור הכנס

INVASIVE RADIOLOGICAL TREATMENT METHODS FOR NONRESECTABLE HCC


I. Kori
Angiography (Interventional and Vascular Radiology) Imaging Division

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל