סיקור הכנס

IS SURGICAL TREATMENT OF THE PRIMARY BREAST TUMOR JUSTIFIED?


T.M. Allweis
Breast Health Center, Kaplan Medical Center, Rehovot

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל