סיקור הכנס

THE PLACE OF SURGERY IN ADVANCED MELANOMA


S. Schneebaum
Radioguided Surgery Unit, Division of Surgery, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל