סיקור הכנס

RESPECTABILITY OF BORDERLINE TUMORS


J.M. Klausner
Dept. of Surgery, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל