סיקור הכנס

NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY AND IRRADIATION IN INITIALLY UNRESECTABLE PANCREATIC CANCER


A. Hubert
Dept. of Oncology, Hadassah University Hospital, Jerusalem

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל