סיקור הכנס

ADAPTIVE CELL THERAPY IN ADVANCED MELANOMA


J. Schachter
Division of Oncology, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל