סיקור הכנס

NEW FRONTIERS IN COLON CANCER


A. Stojadinovic
Division of Surgical Oncology, Dept. of Surgery, Walter Reed National Medical Center, Bethesda, MD, USA

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל