סיקור הכנס

NOVEL STRATEGIES FOR THE TREATMENT OF ADVANCED DISEASE


I. Wolf
Division of Oncology, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל