סיקור הכנס

CHEMOTHERAPY IN ADVANCED PERITONEAL MALIGNANCY


D. Aderka
Division of Oncology, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל