סיקור הכנס

SURGICAL TREATMENT OF PERITONEAL MALIGNANCIES


M. Gutman
Dept. of Surgery B, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל