סיקור הכנס

UPDATE ON THE MANAGEMENT OF PERITONEAL SURFACE MALIGNANCIES


B. Brücher
Head Surgical Oncology, Comprehensive Cancer Center, University of Tübingen, Tübingen, Germany

 


חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל